Bàn luận về thực hành công tác xã hội chuyên nghiệp

Trong xã hội hiện nay, khi mà nhiều vấn đề xã hội đang đặt ra những thách thức lớn cho các nhà quản lý, cho cộng đồng và từng người dân, trong đó có việc trợ giúp con người vượt qua được những khó khăn của chính cá nhân, cộng đồng và xã hội, thì việc đóng góp của các nhân viên xã hội cùng với các hoạt động của công tác xã hội có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Cũng như trong các lĩnh vực khác đều hướng đến những đối tượng nhất định, công tác xã hội trong các môi trường xã hội hiện nay đều nhằm hỗ trợ các nhóm yếu thế và những người gặp khó khăn cần sự trợ giúp của các nhân viên CTXH. Mặt khác, CTXH còn hướng đến việc tăng cường sự tham gia của các đối tượng cần được trợ giúp, nâng cao năng lực cho các bên liên quan nhằm tăng cường trách nhiệm cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng để cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp hồi phục, phát triển những con người có ích cho xã hội và đáp ứng được sự phát triển của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế..
Trong bối cảnh xã hội Việt Nam còn nhiều vấn đề thách thức cần đến sự can thiệp/trợ giúp của công tác xã hội như: Cả nước có 9 triệu người nghèo; 7,75 triệu người cao tuổi; 5,4 triệu người khuyết tật; trên 1,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Trên 180.000 người nhiễm HIV; Gần 180.000 người nghiên ma túy; Trên 150 người hoạt động mại dâm; Trên 500 cơ sở BTXH đang chăm sóc các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH) cùng nhiều vấn đề phát sinh khác như bạo lực học đường, lạm dụng, xâm hại trẻ em.. Số người cần sự trợ giúp của các dịch vụ công tác xã hội là khoảng 40% dân số đòi hỏi cần có các nhân viên xã hội chuyên nghiệp bên canh đội ngũ các công tác viên. Như vậy, việc thực hành công tác xã hội trong các môi trường xã hội khác nhau là vô cùng quan trọng và cần thiết. Thực hành như thế nào, nhân viên xã hội cần những yêu cầu gì khi thực hành công tác xã hội trong các môi trường khác nhau?; lựa chọn mô hình nào cho phù hợp với từng môi trường để các nhân viên xã hội, đặc biệt với các sinh viên trong các cơ sở đào tạo CTXH phát huy được năng lực của mình và hoạt động có hiệu quả trong việc thực hành trợ giúp các đối tượng xã hội? Đó là những vấn đề rất đáng quan tâm và bàn luận. Bài viết này không tham vọng đưa ra nhiều vấn đề do khuôn khổ bài viết, chỉ xin đề cập gợi mở một vài khía cạnh liên quan đến những khó khăn, tồn tại trong thực hành công tác xã hội để cùng trao đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *