Bảo vệ trẻ em trong Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017/NĐ-CP

Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII, tại Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5/4/2016 gồm 7 chương với 106 điều (tăng 2 chương và 46 điều) với cách tiếp cận xây dựng Luật hoàn toàn mới dựa trên quyền trẻ em theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Để triển khai các nội dung của Luật trẻ em vào cuộc sống, ngày 12/12/2017, tại Hội thảo ” Giải pháp đưa Luật trẻ em vào cuộc sống” Cục trưởng Cục Trẻ em – ông Đặng Hoa Nam đã có bài chia sẻ ” Bảo vệ trẻ em trong Luật trẻ em và Nghị định 56/2017/NĐ-CP”.

Chi tiết bài chia sẻ như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *