Chân dung nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện

Bài viết giới thiệu về chân dung nhân viên công tác xã hội lâm sàng trong môi trường bệnh viện, để làm rõ khi là một nhân viên công tác xã hội lâm sàng, họ sẽ khác với những nhân viên công tác xã hội thực hành trong lĩnh vực không lâm sàng như thế nào. Qua các mô tả thực chứng, các tác giả muốn nêu rõ các thuận lợi và thách thức mà các nhân viên công tác xã hội lâm sàng trong môi trường bệnh viện đang gặp phải và cần nỗ lực vượt qua.

Mời bạn đọc tham khảo tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *