Công tác xã hội với gia đình bệnh nhân nhi mắc bệnh hiểm nghèo

Đây là báo cáo nghiên cứu về thực hành công tác xã hội của thực tâp sinh công tác xã hội đối với gia đình bệnh nhân nhi mắc bệnh hiểm nghèo sống ở Xóm Trọ để điều trị bệnh tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương- Hà Nội. Bài viết này là kết quả rà soát 50  báo cáo của thực tập sinh (TTS) chuyên ngành Công tác xã hội- những sinh viên đã trải nghiệm kỳ thực hành 02 tháng với bệnh nhân nhi và gia đình trẻ. Các nội dung rà soát bao gồm các vấn đề mà gia đình trẻ đang phải đối đầu, các hoạt động trợ giúp được đề xuất trong báo cáo thực hành, các khó khăn mà thực tập sinh gặp phải trong tiến trình trợ giúp kể cả yếu tố tâm lý của sinh viên cũng như việc vận dụng các kỹ năng trong tổ chức các hoạt động trợ giúp gia đình trẻ. Phần cuối của báo cáo, ngoài những kết luận là những gợi ý giải pháp nhằm giúp giải quyết các khó khăn thách thức mà thực tập sinh đã phải đối mặt trong tiến trình thực hành. Mục đích cuối cùng là tạo sự thay đổi của các đối tác có liên quan tới đào tạo thực hành để tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động trợ giúp của thực tập sinh công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, cụ thể là với bệnh nhân nhi và gia đình tại Xóm Trọ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *