Đánh giá thực hành môn học cho sinh viên thông qua Kiểm huấn viên tại các cơ sở xã hội

Thực hành trong đào tạo công tác xã hội đóng vai trò quyết định trong việc hình thành và phát triển những kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của sinh viên. Thực hành công tác xã hội được hiểu là quá trình sinh viên tiếp xúc, làm việc với các thân chủ (những người, nhóm người hoặc cộng đồng có vấn đề xã hội) dưới sự hướng dẫn và giám sát của kiểm huấn viên tại cộng đồng, cơ quan, trường học, bệnh viện…Như vậy, thực hành trong đào tạo công tác xã hội  luôn chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong quá trình đào tạo nói chung và đào tạo đội ngũ nhân viên xã hội có trình độ chuyên môn từ trung cấp, cao đẳng và đại học. Thông qua thực hành, những kiến thức lý thuyết sẽ được kiểm chứng và áp dụng vào từng trường hợp cụ thể và trở thành những kiến thức và kỹ năng riêng có của từng sinh viên. Điều này là đặc điểm rất riêng và khác biệt của nghề công tác xã hội. Khác với những ngành nghề đòi hỏi những quy trình làm việc thống nhất và nghiêm ngặt, nghề công tác xã hội có thể cho phép tiếp cận thân chủ theo nhiều cách thức khác nhau trên cơ sở của nhiều học thuyết khác nhau.

Chính vì vậy, để đánh giá công tác thực hành thực tập đảm bảo chất lượng và đánh giá đúng khả năng năng lực chuyên môn của sinh viên trong quá trình thực hành thực tập tại các cơ sở xã hội, chúng tôi trao đổi phương thức Đánh giá thực hành môn học cho sinh viên thông qua Kiểm huấn viên tại các cơ sở xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *