Đóng góp của các tổ chức xã hội đối với sự phát triển nghề Công tác xã hội

“Nghề công tác xã hội là những hoạt động chuyên nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội; góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân” (Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH).

Nghề công tác xã hội ngày nay được nhiều tổ chức Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo thực hành ngày càng chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực, ở nhiều góc độ khác nhau.Bài viết này trình bày một vài khía cạnh đóng góp của các tổ chức xã hội trong tiến trình chuyên nghiệp hóa công tác xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *