Hệ thống chăm sóc xã hội Việt Nam

Chăm sóc xã hội (CSXH) là một trong 3 hợp phần của chính sách trợ giúp xã hội (trợ cấp tiền mặt, cứu trợ khẩn cấp và CSXH), là hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội (CTXH) chăm sóc sức khỏe tinh thần cho những người bị khủng hoảng, rối loạn hay mất cân bằng tạm thời hay lâu dài về mặt tâm lý; nuôi dưỡng chăm sóc các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và cung cấp các dịch vụ khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *