Hội thảo ” Dịch vụ Công tác xã hội với lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán”

Từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường Viện Khoa học Lao động Thương binh Xã hội, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Nhân viên Công tác xã hội Nhật Bản và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Dịch vụ công tác xã hội với lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán”

Hội thảo đã thu hút gần 90 đại biểu là đại diện đến từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Tư pháp; Bộ Công thương, Bộ Thông tin truyền thông; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp; Cục Bảo trợ xã hội; Cục trẻ em; Cục an toàn lao động; Thanh tra Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội; Vụ Hợp tác Quốc tế; Tổng cụ Giáo dục nghề nghiệp; Viện nghiên cứu và đào tạo Công tác xã hội, Viện Khoa học Lao động – Xã hội;  Tổ chức UNICEF, ILO, Childfund, Save Children, CESI, World vision, PLAN và các đại diện đến từ các hiệp hội, các trung tâm, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, giảng viên các trường đại học cao đẳng trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, Bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Ủy viên trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam nhấn mạnh “Lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán, xâm hại là những đối tượng phải chịu tổn thương nặng nề về mặt thể chất và tinh thần, các em cần được nhà nước và toàn xã hội quan tâm chăm sóc và cung cấp dịch vụ bảo vệ an toàn, tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng và phát triển, được sống trong môi trường gia đình cha mẹ đẻ, được tiếp cận thuận lợi với dịch vụ giáo dục, chăm sóc, trị liệu tâm lý xã hội; được thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định của công ước quốc tế về Quyền trẻ em và Luật trẻ em năm 2016”

          Bà Nguyễn Thị Hằng, phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Tại Hội thảo, các diễn giả và đại biểu đã nêu bật được số lượng , tỷ lệ TELĐ, các nguyên nhân dẫn đến tình trạng lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán trong đó có nhấn mạnh đến nguyên nhân nghèo đói và di dân và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe thể chất, tinh thần, an sinh xã hội và tương lại của các em. Hội thảo cũng đã đề cập đến nhu cầu cũng như những khó khăn, rào cản trong việc việc tiếp cận dịch vụ Công tác xã hội của nhóm đối tượng này.

 

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã thảo luận và đưa ra các khuyến nghị trong việc phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán như: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật chính sách đi đôi với tổ chức thực hiện hiệu quả hơn, đặc biệt là luật thực hành CTXH; Tạo cơ chế xã hội hóa, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia; cung cấp tài chính theo kết quả cung cấp dịch vụ, tạo sân chơi bình đẳng giữa khu vực Tư nhân và khu vực nhà nước; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực CTXH với các trình độ khác nhau đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp hóa và nhu cầu trước mắt nâng cao chất lượng dịch vụ; Các cơ sở cung cấp dịch vụ cần đa dạng hóa các loại hình hoạt động cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu bức thiết của thân chủ, chú trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần;  nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ; Hình thành các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ và giám sát chất lượng dịch vụ; Gắn kết hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ với hoạt động hỗ trợ can thiệp của cộng đồng; Hướng về cộng đồng là chủ yếu phát huy sức mạnh cùa cộng đồng đặc biệt là các tổ chức xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội thảo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *