Một số mô hình tổ chức xã hội ngoài công lập trong mạng lưới cơ quan cung cấp dịch vụ CTXH

Dịch vụ xã hội có vai trò thiết yếu trong sự phát triển của con người và xã hội. Sự tồn tại và phát triển của dịch vụ xã hội sẽ giúp cho các cá nhân, các gia đình,các nhóm xã hội phát triển bền vững, đặc biệt cho những người yếu thế trong xã hội. Một trong những thước đo sự phát triển của một quốc gia đó là hệ thống dịch vụ được cung ứng trong xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong cộng đồng. Biểu hiện cụ thể là mạng lưới dịch vụ xã hội chuyên nghiệp chuyển tải các chính sách xã hội một cách hiệu quả, giúp người dân tiếp cận dễ dàng để đáp ứng nhu cầu
cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *