Đây là hoạt động do Ban Quản lý dự án phát triển giáo dục công tác xã hội Việt Nam, trực thuộc Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam phối hợp với Hiệp hội các trường đào tạo công tác xã hội quốc tế (IASSW) và khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Nghề công tác xã hội ở Việt Nam đã được chính thức công nhận từ năm 2010 cùng với Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020. Qua 6 năm thực hiện, đề án đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam vẫn còn gặp phải những khó khăn nhất định, trong đó phải kể đến hạn chế về nhận thức chung của xã hội về vai trò, nhiệm vụ và sự cần thiết của công tác xã hội trong các lĩnh vực đời sống.

Những năm gần đây, Việt Nam đã và đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do những thảm họa thiên tai như bão, lũ, hỏa hoạn, hạn hán… gây ra. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở đào tạo và thực hành công tác xã hội lại chưa được tập huấn về công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai. Việc vận dụng, phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội trong quá trình ứng phó và giảm nhẹ tác động của thảm họa thiên tai chưa được quan tâm đúng mực.

Tại khóa tập huấn, Phó giáo sư, Tiến sĩ Timothy Sim, Giám đốc Chương trình hợp tác giảm thiểu nguy cơ thiên tai, Văn phòng Liên hợp quốc, Đại học Bách khoa Hồng Kông, cùng các chuyên gia đã mang đến những thông tin hữu ích cho việc định hình và phát triển các hoạt động công tác xã hội với việc phòng ngừa và giảm nhẹ hậu quả thiên tai tại Việt Nam.

Khóa tập huấn cũng là cơ hội để những người làm thực hành, những nhà nghiên cứu, các nhân viên công tác xã hội và giảng viên tại các cơ sở đào tạo cùng thảo luận những vấn đề liên quan tới công tác xã hội với thảm họa trong bối cảnh Việt Nam dựa trên những chia sẻ, bài học kinh nghiệm từ chuyên gia quốc tế.