Trẻ em lao động sớm ở Việt Nam: Chân dung và đề xuất hoạt động công tác xã hội

Theo kết quả điều tra mức sống hộ gia đình năm 2014, dân số trẻ em thuộc độ tuổi từ 6 đến 15 của Việt Nam là 15.464.483 người, trong đó, số đang làm việc tạo thu nhập lên tới 920.077 người, chiếm 6,6%.

Theo các nghiên cứu UNICEF (2013), cũng như của Nguyễn Thị Lan Hương và cộng sự (2014), nhiều trẻ em tham gia lao động sớm là bởi nguyên nhân kinh tế gia đình khó khăn, bản thân không nhận được sự quan tâm của gia đình, nhà trường và cộng đồng hoặc không có khả năng đi học…

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Thái Lan (2017), nhiều trẻ em lao động sớm đã bị tước đi một phần hoặc toàn bộ quyền cơ bản được quy định trong Luật trẻ em năm 2016, nghĩa là các em không có đủ điều kiện để đi học, không được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm phát triển đầy đủ về thể chất, tâm lý, tinh thần, trí tuệ, hòa nhập xã hội, đồng thời có nguy cơ cao sa vào tệ nạn xã hội…

Do vậy, bài tham luận này đi vào nhận diện chân dung xã hội của nhóm trẻ em lao động sớm thông qua một vài số liệu về việc làm, đặc điểm nhân khẩu học, sức khoẻ, tình trạng tiếp cận y tế, giáo dục và hoàn cảnh kinh tế – xã hội của các em.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *