Vai trò của an sinh xã hội đối với trẻ em lao động sớm

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nẩy sinh từ mặt trái của quá trình phát triển kinh tế xã hội, một trong những vấn đề đáng phải kể đến đó là trẻ em lao động sớm. Để đảm bảo được quyền lợi cho trẻ em, chúng ta cần phải nêu lên được thực trạng, nguyên nhân của trẻ em lao động sớm, để từ đó kiến nghị các biện pháp giải quyết phù hợp, tạo điều kiện cho các em có cuộc sống tốt đẹp. Trong khuôn khổ nội dung bài viết này, tác giả đưa ra một trường hợp cụ thể để giúp độc giả nhận diện vấn đề một cách thực tế hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *