Vai trò của các tổ chức xã hội trong phát triển quản lý trường hợp tại Việt Nam

Quản lý trường hợp/quản lý ca phát triển gắn liền với nghề công tác xã hội (CTXH) và trở thành xu thế thực hành nghề của Thế kỷ XXI. Góp phần vào sự phát triển đó cần kể đến vai trò của các tổ chức xã hội (TCXH). Bài viết tập trung phân tích 05 vai trò chính của các TCXH trong tiến trình phát triển quản lý trường hợp (QLTH) tại Việt Nam, bao gồm: i) Cung cấp dịch vụ, thí điểm và thực hành mô hình; ii) Đúc kết, tài liệu hóa; iii) Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, nhân viên xã hội; iv) Đàotạo, kiểm huấn thực tập cho sinh viên; v) Vận động, biện hộ và xây dựng chính sách.
Các phương pháp nghiên cứu bao gồm nghiên cứu lí luận và lịch sử, phân tích dữ liệu thứ cấp, đồng thời thu thập bằng chứng trực tiếp trong quá trình hoạt động hợp tác quốc tế, kết nối mạng lưới và thực hiện một số cuộc khảo sát của tác giả trong lĩnh vực CTXH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *